کالری من | کلسترول "خوب" و "بد"

کلسترول "خوب" و "بد"

کلسترول

تا مدتی قبل چنین تصور می شد که بالا بودن میزان کلسترول در سرم خون بطور کلی می تواند به عنوان یک عامل خطر ظاهر شود.

امروزه ثابت شده که در میان لیپوپروتئین ها که فرم ناقل لیپیدها هستند ( ذرات چربی مانند کلسترول، تری گلیسیرید و غیره )  تعداد بیشتری فراکسیون فرعی یافت می شود. هریک از آنها مسلما وظیفه دیگری به عهده دارند. قبلا کلسترول در مجموع تعیین می گردید ولی امروز به جای آن ، کلسترول HDL ودر جوار آن کلسترول LDL وکلستول VLDL تعیین می گردد. چنانچه مقدار لیپوپروتئین HDL در خون زیاد باشد، امروز مفهوم آن این است که عامل بازدارنده سکته قلبی موجود است.

بنابراین بیمار می تواند مقدار زیادی کلسترول در در سرم خون داشته باشد ، به شرطی که شانس اوری یاری کرده واز نوع کلسترول "خوب " باشد. کلسترول HDL قادر است کلسترول های موجود در عروق را به کبد حمل کند تا کبد آنها را تجزیه نماید. کلسترول LDL و VLDL این توانایی را ندارند . بدین سبب مثلا کلسترول LDL در عروق رسوب می کند  چنانچه مقدار کلسترول LDL  خون زیاد باشد ، ما با کلسترول "بد" سرو کار داریم.

اسکیمو ها احتمالا مقدار کلسترول LDL دارند و بندرت به انفارکتوس قلبی مبتلا می شوند . در صورتی که مائو ریها در زلاندنو بطور چشم گیر در اثر سکته قلبی می میرند و احتمالا مقدار کلسترول HDL آنها کم است.

راهنمایی:

HDL : high density lipoprotein
LDL : low density lipoprotein
VLDL : very  low density lipoprotein

منبع:

منبع: کتاب تغذیه سالم و رژیم کاهش وزن
نویسنده هانس یورگن هولت مایر
ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان و دکتر هاشم پورآذرنگ